Reglement voorspellingscompetitie 2012

1. Deelname

 
  1.1   Iedereen die lid is van misakrajicek.nl mag meedoen aan de competitie.  
  1.2   Het is niet toegestaan om onder meer dan een gebruikersnaam mee te doen aan de competitie  
   

2. Stemmen

 
  2.1   Tot aan de sluitingsdatum van een voorspelling kan er gestemd worden en er kan zo vaak een andere keuze gemaakt worden als gewenst, met inachtneming van 2.2  
  2.2   Bij voorspelllingen die betrekking hebben op een specifieke wedstrijd of toernooi zijn stemmen slechts geldig indien gemaakt vóór aanvangstijd van de betreffende wedstrijd of toernooi.
Als een voorspelling per ongeluk nog tot later open is dan deze aanvangstijd, dan vervallen alle gedane stemmen na deze aanvangstijd.
 
  2.3   Nadat men er gestemd heeft kan men bij de voorspelling zien wat anderen gestemd hebben.  
   

3. Voorspellingen

 
  3.1   Er worden, indien mogelijk, voorspellingen gehouden over alle wedstrijduitslagen en toernooiresultaten. Tevens zijn er diverse voorspellingen over het gehele jaar omtrent ranglijsten en prestaties.  
  3.2   Voorspellingen behorende bij hetzelfde toernooi horen altijd bij hetzelfde voorspellingscompetitiejaar; de sluitingsdatum van de laatst bekende voorspelling van het toernooi is daarbij bepalend.  
  3.3   Naaste de vaste voorspellingen kunnen er incidentele alternatieve voorspellingen zijn.
Ideeën hiervoor kunnen bij de webmaster worden aangedragen.
 
   

4. Toekenning van punten

 
  4.1   Door de webmaster wordt bij elke voorspelling aangegeven hoeveel punten er te verdienen zijn.  
  4.2  

Bij elke voorspelling kunnen er drie verschillende punten behaald worden; een A-, een B- en een C-score

 
  4.3  

In het geval van een wedstrijdvoorspelling staat ...

  • ... de A-score voor het juist voorspellen van de winnares en het juiste aantal sets.
  • ... de B-score voor de juiste winnares, maar het verkeerde aantal sets.
  • ... de C-score voor het juist voorspellen van een drie-setter, maar het onjuist voorspellen van de winnares.

In alle andere gevallen staat ...

  • ... de A-score voor het kiezen van de juiste categorie.
  • ... de B-score voor er één categorie naast zitten.
  • ... de C-score voor er twee categoriën naast zitten.
 
  4.4   Er worden de volgende puntenaantallen aangehouden:
voorspelling
A-score
B-score
C-score
Voorspellingen over een geheel jaar:
10 tot 20
5 tot 10
0 tot 5
Toernooivoorspelling enkel (hoofdtoernooi)
ronden * 2
ronden

ronden - 4

Toernooivoorspelling enkel (kwalificaties)
ronden * 2
ronden

0

Toernooivoorspelling dubbel
6 tot 8
3 of 4
0 tot 2
Wedstrijdvoorspelling enkel
4
2
1
Wedstrijdvoorspelling dubbel
3
2
1

Met 'ronden' wordt bedoeld het maximaal aantal ronden dat Michaëlla moet spelen om het toernooi te winnen.

 
  4.5   Als Misa uitgeschakeld wordt in de kwalificaties en er is alleen een voorspelling voor het hoofdtoernooi, worden er nog steeds punten toegekend zoals uitgelegd in 4.3, tenzij expliciet anders vermeld. Er is dan dus nog steeds een B- of een C-score mogelijk.  
  4.6   Als Misa uitgeschakeld wordt in de kwalificaties en er zijn aparte voorspellingen voor de kwalificaties en het hoofdtoernooi, dan vervalt de voorspelling voor het hoofdtoernooi, tenzij het hoofdtoernooi alsnog wordt gehaald als lucky loser.  
  4.7   Bij verlies in de kwalificaties, maar het toch bereiken van het hoofdtoernooi als Lucky Loser, wordt de juiste voorspelling in een voorspelling over het kwalificatietoernooi bepaald door de verliespartij.  
   

5. Opgave of diskwalificatie

 
  5.1   Bij opgave of diskwalificatie van een speelster voordat de eerste set afgelopen is wordt de voorspelling over de wedstrijd ongeldig verklaart  
  5.2   Bij opgave of diskwalificatie van een speelster na afloop van de eerste set wordt de voorspelling over de wedstrijd ongeldig verklaard indien deze speelster de eerste set gewonnen heeft.  
  5.3   Bij opgave of diskwalificatie van een speelster na afloop van de eerste set blijft de voorspelling over de wedstrijd geldig indien deze speelster de eerste set verloren heeft. De wedstrijd geldt dan als verloren in twee sets.  
  5.4   Bij opgave of diskwalificatie van een speelster na afloop van de tweede set blijft de voorspelling over de wedstrijd geldig en geldt als verloren in drie sets.  
  5.5   Een voorspelling over hoe ver Misa in een toernooi komt wordt ongeldig verklaard indien Misa om wat voor reden dan ook niet meedoet aan het toernooi.  
  5.6   Een voorspelling over hoe ver Misa in een toernooi komt wordt ongeldig verklaard indien Misa in de eerste ronde moet opgeven voordat er een gehele set gespeeld is of moet opgeven in de tweede set na de eerste set gewonnen te hebben. Zie ook punt 5.1 en 5.2.  
   

6. Verandering van schema

 
  6.1   Bij een verandering van tegenstander wordt de voorspelling over die wedstrijd ongeldig verklaard, maar blijft een voorspelling over het toernooi geldig.
 
   

7. De winnaar

 
  7.1   Aan het eind van het jaar, na de laatst meetellende voorspelling (zie ook punt 3.2), wordt de winnaar bepaald.  
  7.2   Naast een jaarwinnaar wordt er een doorlopende ranglijst bijgehouden. Voorspellingen tellen gedurende één jaar na de verwerkingsdatum (de datum waarop de juiste keuze bekend was en dus de punten zijn toegekend) voor deze ranglijst mee.  
  7.3   De winnaar is de deelnemer met het hoogst aantal punten.
Bij gelijk aantal punten wordt de winnaar achtereenvolgens bepaald door:
- Het laagst aantal voorspellingen
- Het hoogst aantal keren een goede voorspelling
- De laatste voorspelling(en), zover teruggaand als nodig om de winnaar te bepalen.

 

 

   

8. Overige

 
  8.1   In alle gevallen waar dit reglement niet in voorziet beslist de webmaster.